Μετακινούμε τον τουρισμό!

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων για συνεταιρισμούς ραδιοταξί και εταιρίες ταξί τουριστικών περιοχών.